vng-api-common-utrecht

VNG API tooling


Keywords
openapi, swagger, django, vng
License
SSPL-1.0
Install
pip install vng-api-common-utrecht==1.3.2

Documentation

VNG-API-common - Tooling voor RESTful APIs

build-status Coverage status Documentation Status

python-versions django-versions pypi-version

VNG-API-common biedt generieke implementaties en tooling voor RESTful APIs in een Common Ground gegevenslandschap.

De tooling wordt o.a. gebruikt in de referentie-implementaties van componenten voor zaakgericht werken, maar ook in VNG-APIs voor referentielijsten en de Gemeentelijke Selectielijst.

Zie de uitgebreide documentatie voor de features en het gebruik.

Contents

1   Features

 • Centraal beheer van constanten die de verschillende componenten overstijgen
 • GeoJSON OpenAPI definities
 • Support voor Geo CRS negotation
 • Ingebouwde support voor nested viewsets met declaratievere syntax voor registratie
 • Vaak voorkomende validators:
  • RSIN/BSN validator
  • Numerieke waarde validator
  • Niet-negatieve waarde validator
  • Alfanumerieke waarde (zonder diacritics)
  • URL-validator (test dat URL bestaat) met pluggable link-checker
  • UntilNowValidator - valideer datetimes tot en met nu.
  • UniekeIdentificatieValidator (in combinatie met organisatie)
  • InformatieObjectUniqueValidator om te valideren dat M2M entries slechts eenmalig voorkomen
  • ObjectInformatieObjectValidator om te valideren dat de synchronisatie van een object-informatieobject relatie pas kan nadat deze relatie in het DRC gemaakt is
  • IsImmutableValidator - valideer dat bepaalde velden niet gewijzigd worden bij een (partial) update, maar wel mogen gezet worden bij een create
  • ResourceValidator - valideer dat een URL een bepaalde resource ontsluit
 • Custom inspectors voor drf-yasg:
  • Support voor rest_framework_gis GeometryField
  • SUpport voor django-extra-fields Base64FieldMixin
  • URL-based related resource filtering (django-filter support)
  • verzameling van mogelijke error-responses per operation
 • Management command generate_swagger overloaded
  • neemt default versie mee en maakt server-informatie domein-agnostisch
  • optie om informatiemodel-resources naar markdown te renderen met backlinks naar gemmaonline.nl
 • Support voor ISO 8601 durations
 • Custom model fields:
  • RSINField
  • BSNField
  • LanguageField
  • VertrouwelijkheidsAanduidingField
  • DaysDurationField
 • Mocks voor de validators die netwerk IO hebben, eenvoudig via @override_settings toe te passen
 • Test utilities
 • Optionele notificaties applicatie:
  • ontvangen van webhook events
  • configureren en registreren van notificatiecomponent/webhooks