nextpnr-ice40 FPGA place and route tool


Keywords
fpga, nextpnr, pypi, python, webassembly
License
ISC
Install
pip install yowasp-nextpnr-ice40-8k==0.3.post31.dev324

Documentation