jekyll-casjaysdev

CasjaysDev jekyll theme


Keywords
jekyll-theme, website-template
License
MIT
Install
gem install jekyll-casjaysdev -v 0.1.3

Documentation

My Jekyll Theme

Gem Version Build Status

jekyll-casjaysdev theme for my sites

Uses the jekyll-casjaysdev theme - jekyll-casjaysdev