pyvirtualname

Wrapper for Virtualname API


License
GPL-3.0
Install
pip install pyvirtualname==0.1.2

Documentation

PyVirtualName

This is a wrapper for virtualname API