wxsendmsg

Python module/library wxsendmsg.


Keywords
Python, wxsendmsg
License
MIT
Install
pip install wxsendmsg==0.1